Rezultate și realizări

Studiu pentru a examina educația sustenabilă

Studiul urmărește să deslușească conceptele-cheie și să cartografieze peisajul în ceea ce privește stadiul actual al educației pentru dezvoltare durabilă. Acesta prezintă o trecere în revistă a ceea ce s-a făcut la nivel teoretic și empiric în ceea ce privește educația pentru dezvoltare durabilă și cele mai bune practici care pot fi folosite ca exemple.

Studiu de evaluare

Carte verde privind elaborarea planurilor de dezvoltare durabilă pentru instituțiile de învățământ

Cartea verde examinează și analizează punerea în aplicare a abordărilor instituționale globale în Europa și le combină cu informațiile contextuale și structurile de politici ale țărilor.

Cartea verde Transnațional

Ghid pentru planul de sustenabilitate pentru organizațiile educaționale

Planul Ghidului pentru sustenabilitate (ESD) adresat organizațiilor educaționale surprinde pașii de parcurs pentru integrarea unei abordări instituționale globale a sustenabilității în toate organizațiile educaționale. Acesta cuprinde strategii aplicabile școlilor, universităților și furnizorilor de educație formală și non-formală.

Curs online deschis privind sustenabilitatea pentru educatori (MOOC)

Formarea cadrelor didactice are un caracter mixt, combinând o soluție educațională digitală sub forma MOOC în cadrul căreia profesorii învață prin practică, confruntându-se cu probleme din viața reală și cu factori comunitari. Formarea abordează cele 4 domenii GreenComp: evidențierea valorilor sustenabilității, acceptarea complexității în sustenabilitate, imaginarea viitorului sustenabil și acțiunea pentru sustenabilitate.

Abordarea axei instituționale: Consolidarea capacităților liderilor și autorităților din domeniul educației în ceea ce privește punerea în aplicare și monitorizarea planurilor de sustenabilitate

Programul de consolidare a capacităților este deschis tuturor autorităților și liderilor din domeniul educației pentru a-i informa cu privire la obiectivele și implementarea planului de sustenabilitate și pentru a-i sprijini în integrarea valorilor sustenabilității în instituțiile lor.

Abordarea axei individuale: Curs online pentru educatori

Scopul formării este de a le oferi educatorilor cunoștințele și competențele necesare pentru a fi agenți de schimbare în activitatea lor. Furnizarea de formare pentru educatori este deschisă: a) formatorilor de educatori; b) cadrelor didactice din învățământul formal; c) educatorilor din sectorul nonformal; d) personalului didactic și de cercetare din învățământul superior.

Abordarea axei societale: Platformă de crowdsourcing și seminarii web pentru cetățeni

Educatorii, organizațiile societății civile și cetățenii pot folosi platforma de crowdsourcing pentru a împărtăși cunoștințe și idei și pentru a-și reimagina comunitățile la nivel local, național și European. În același timp, vor fi organizate 4 webinarii în Grecia, Cipru, Serbia și România pentru a atrage interesul cetățenilor, a-i sensibiliza și a-i educa în domeniul dezvoltării durabile.

Ghid alb privind integrarea educației pentru dezvoltare durabilă în educația formală și nonformală

Ghidul alb privind integrarea educației pentru dezvoltare durabilă în educația formală și non-formală stabilește un plan de acțiune care prezintă lacunele identificate sau confirmate pe parcursul proiectului, contribuțiile necesare, argumentele și acțiunile necesare pentru integrarea educației pentru dezvoltare durabilă în mediile educaționale.