Rezultati & Ishodi

Istraživanje na temu održivosti u partnerskim zemljama

Istraživanje ima za cilj da raščivija ključne koncepte i mapira stanje stvari kada je u pitanju obrazovanje za održivost u partnerskim zemljama. Samo istraživanje je jedna vrsta opšteg teorijskog i empirijskog uvida u to šta je do sada učinjeno na temu obrazovanja za održivost kao i pregled dobrih praksi koje mogu da posluže kao primeri na koje drugi mogu da se ugledaju.

Istraživanje

Zeleni papir na temu razvoja planova održivosti za obrazovne institucije

Zeleni papir istražuje i analizira implementaciju sveobuhvatnih pristupa u Evropi i kombinuje to sa kontekstualnim informacijama i politikama u partnerskim zemljama.

Zelena knjiga

Vodič za plan održivosti za obrazovne ustanove

Vodič za plan održivosti za obrazovne ustanove (ESD) predstavlja svojevrsnu mapu za integraciju sveobuhvatnog institucionalnog pristupa održivosti u svim obrazovnim organizacijama/ustanovama. Vodič sadrži smernice koje su primenljive na škole, univerzitete, odnosno na ustanove kako u okviru formalnog tako i okviru neformalnog obrazovanja.

Dostupan onlajn kurs na temu održivosti za nastavnike (MOOC)

Obuka za nastavnike je kombinovanog karaktera i predstavlja mešavinu digitalnih obrazovnih rešenja u vidu MOOCa i projektnog rada u okviru kog nastavnici uče kroz akciju, suočavajući se sa stvarnim životnim situacijama i problemima u zajednici. Obuka je namenjena 4 oblasti zelenih kompetencija (GreenComp): oličenje vrednosti održivosti, prihvatanje složenosti same održivosti kao pojma, zamišljanje održive budućnosti i delanje u pravcu održivosti.

Rešavanje izazova po institucionalnoj vertikali: izgradnja kapaciteta obrazovnih lidera i menadžera u pogledu realizacije i kontrole kvaliteta planova za održivost

Program izgradnje kapaciteta otvoren je za sve obrazovne lidere i menadžera sa ciljem da ih informiše o ciljevima i realizaciji plana održivosti kao i da ih podrži u integrisanju vrednosti održivosti u njihovim obrazovnim ustanovama.

Rešavanje izazova po institucionalnoj vertikali: Onlajn kurs za nastavnike

Cilj obuke jeste osnaživanje nastavnika kroz znanje i veštine kako bi i samo bili nosici promena u svom radu. Obuka za nastavnike namenjena je a) onima koji obučavaju nastavnike; b) studentima i nastavnicima koji se spremaju ili već rade u polju formalnog obrazovanja; c) edukatorima u sektoru neformalnog obrazovanja; d) nastavnike i istraživače u visokom obrazovanju.

Rešavanje izazova po društvenoj vertikali: Platforma masovne podrške (crowdsourcing platform) i vebinari za građane

Edukatori, organizacije civilnog društva i građani mogu da koriste platformu masovne podrške kako bi razmenjivali znanja i ideje i preoblikovali svoje zajednice na lokalnom, nacionalnom i evropskom nivou. Istovremeno, biće osmišljeno 4 vebinara za Grčku, Kipar, Srbiju i Rumuniju kako bi se zaintrigiralo građanstvo, podigla svest i podstaklo obrazovanje za održivi razvoj.

Beli papir na temu integracije obrazovanja za održivost u sektorima formalnog i neformalnog obrazovanja

Beli papir na temu integracije obrazovanja za održivost u sektorima formalnog i nefromalnog obrazovanja predstavlja svojevrsni plan akcije na temu predstavljanja nedostataka koji su ili prepoznati ili potvrđeni tokom projekta, te neophodnih informacija, povoda i aktivnosti koje su neophodne za integraciju obrazovanja za održivost u obrazovne kontekste partnerskih zemalja.